Over EHON

Het Expertisenetwerk Hoger Onderwijs (EHON) is een vereniging voor experts uit het hele hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. De vereniging staat open voor medewerkers van zowel universiteiten als van hogescholen.

Vereniging voor wie?

Het Expertisenetwerk Hoger Onderwijs (EHON) is een vereniging voor experts uit het hele hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. De vereniging staat open voor medewerkers van zowel universiteiten als van hogescholen.

Het EHON is er voor iedereen die met hart en ziel werkt aan de verbetering van het hoger onderwijs en die op zoek is naar vakbroeders en –zusters. Het EHON is een vaknetwerk voor mensen die zich hier beroepsmatig op richten:

 • onderwijsadviseurs,
 • docententrainers,
 • onderwijsonderzoekers,
 • docenten,
 • onderwijsbeleidsmedewerkers,
 • overige onderwijsexperts gericht op het HO

Kennis en ervaring

Zomaar wat vragen die zich voor kunnen doen:

Is het wel mogelijk binnen mijn discipline met multiple choice vragen te gaan werken? Zodat we later digitaal kunnen toetsen?
Start ik met de docenten van het eerste jaar intervisie of kies ik voor de aanpak van een community of practice? En hoe zet ik dat op?
Wat is er mogelijk om efficiënter werkstukken na te kijken bij aantallen van 400 studenten tegelijk?
Welke maatregelen bevorderen binnen onze opleiding in het eerste jaar de sociale binding?
Hoe organiseer ik een praktijkopdracht van 6 ec in samenwerking met dezelfde opleiding in het buitenland? Waarbij studenten in groepjes samengesteld uit twee nationaliteiten samenwerken, zonder dat het heel veel werk extra kost?
Wie weet nog een leuk onderwerp of leuke spreker voor een onderwijsdag?
Als de studenten na drie semesters, het werken met steeds hetzelfde pgo of dezelfde casussystematiek die aanpak helemaal zat zijn… wat dan?
Hoe gaat het nieuwe kwaliteitszorgsysteem er voor het hoger onderwijs uitzien?

Dit zijn zomaar wat vragen die een onderwijsexpert kan tegenkomen in zijn of haar werk. Waar steekt hij zijn licht op? U kunt de literatuur en de onderzoeken over dit onderwerp induiken. Maar misschien is er ergens in het land al iemand die hier veel van weet en die zijn of haar kennis daarover graag wil delen. Zou het niet mooi zijn als zo’n vraag kan worden uitgezet onder de vakgenoten? Via het Expertisenetwerk Hoger Onderwijs bijvoorbeeld.

Missie

EHON is een vereniging die als doel heeft:

 • Het bevorderen van de kwaliteit van het hoger onderwijs door:
  • het profileren van de onderwijskundige deskundigheid in het hoger onderwijs;
  • het leveren van een bijdrage aan de professionalisering van de leden, door uitwisseling van ervaring en deskundigheid;
  • het signaleren en oppakken van relevante (internationale) ontwikkelingen en nieuwe thema’s;
  • het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de eigen vakdiscipline inclusief een gemeenschappelijke taal.
 • Het toewerken naar een vorm van formele erkenning van de professionaliteit van de leden
 • Het bevorderen van onderwijskundig onderzoek gericht op het hoger onderwijs.

Organisatie

Minstens eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering, waarin het beleid en de begroting van de vereniging worden vastgesteld en het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de financiële situatie op basis van een jaarverslag en een jaarrekening.

De samenstelling van het bestuur is op dit moment als volgt:

Dit doen wij

Werkgroepen moeten leiden tot beter hoger onderwijs. Leden kunnen ook zelf een werkgroep opzetten. De werkgroepen die al geruime tijd actief zijn, zijn de KwaAcc (studiegroep Kwaliteitszorg en Accreditatie) en de SOP (Studiegroep Onderwijskundige Professionalisering).

Studiegroep Onderwijs-kundige Professionali-sering (SOP)

Lezingen

Werkgroep Universitaire Onderwijs- kundige centra (WUO)

Ontwikkeltraject docentopleider

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Meer lezen