Verslag: EHON SOP 1-daagse 20 november 2019

Op 20 november jl.vond de SOP 1-daagse plaats op de Universiteit van Utrecht. Deze dag stond in het teken van onze eigen professionaliteit. We zijn allemaal druk en vergeten soms stil te staan bij onze eigen professionaliteit en ontwikkeling. Daarom stond deze SOP 1-aagse in het teken van onze eigen professionaliteit. Het verslag bestaat uit:

Mededelingen vanuit het EHON

De dag begon met een aantal mededelingen en formaliteiten. Zo had het EHON-bestuur een aantal mededelingen:

  • In december zal het OvO helaas niet verschijnen. Door persoonlijke omstandigheden van meerdere redactieleden lukt het helaas niet om in december een nummer te publiceren. Maar in het volgende jaar staan er natuurlijk wel weer drie nummers gepland. Mocht je toch nog iets te lezen willen hebben, dan kun je natuurlijk altijd een kijkje nemen in het uitgebreide archief.
  • Op 14 november was het eerste EHON webinar met Mick en Ruth Healey. Een geweldig initiatief volgens een van de deelnemers van de SOP. Het webinar is hier terug te kijken. Mochten er ideeën zijn voor andere webinar gasten (internationaal bijvoorbeeld) dan wordt dit erg op prijs gesteld. Deel je ideeën via info@ehon.nl.
  • Op 20 februari vieren we dat het EHON 10 jaar bestaat. Het programma van deze middag wordt nog ingevuld, maar we kunnen al wel delen dat Joseph Kessels een keynote komt verzorgen. Houd de website in de gaten voor meer informatie.
  • In maart wordt een studiemiddag georganiseerd rondom de SKO. Dit zal georganiseerd worden door iemand van Tilburg University en zal plaatsvinden in Utrecht. Meer informatie volgt spoedig via de website.

Daarnaast nog twee landelijke thema’s. Het EHON is gevraagd input te geven bij een tweetal initiatieven van het NRO:

Uitreikingen certificaat EHON professionaliserings traject

Afgelopen jaar zijn weer 5 mensen gestart met het EHON-professionaliseringstraject. Tijdens de SOP 1-daagse hebben Ellen Torfs en Esther Visscher het traject afgesloten en een certificaat ontvangen. Het traject bestond uit een vijftal intervisiebijeenkomsten. Volgens de deelneemsters was het een flexibel traject en er werd ingespeeld op waar behoeft aan was. Volgend jaar start een nieuwe ronde van het traject. Voor meer informatie neem contact op via info@ehon.nl.

Afscheid van twee SOP-leden

Aan alle mooie dingen komt een eind. Tijdens de SOP 1-daagse hebben we afscheid genomen van Olivia Peeters en Angelique van het Kaar. Olivia is een van de langst zittende SOP leden. Ze is al actief vanaf 1981. Angelique is al meer dan 10 jaar actief in de SOP. Beiden hebben het als een mooi netwerk ervaren met veel meerwaarde. Ook werd afscheid genomen van Jaap Mulder als voorzitter van de SOP. Hij heeft deze functie ingeruild voor het voorzitterschap van het EHON.

Sessies

Tijdens de dag waren verschillende presentaties en sessies bij te wonen. Hieronder een overzicht met de bijbehorende presentaties en materialen (sommige worden later nog toegevoegd):

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT – Iwan Wopereis (OU)
In het hoger onderwijs hebben 39 instellingen zich aangesloten bij het
versnellingsplan van de VSNU, Vereniging Hogescholen en SURF. Iwan heeft een presentatie gegeven over de plannen en wat ze willen realiseren. Voor meer informatie download de slides, bekijk de folder of kijk op www.versnellingsplan.nl.

Eigen professionalisering in een internationale samenwerking gericht op HO vakdidactiek – Natasa Zupanic Brouwer (UvA)
Natasa Zupancic Brouwer is chair van een EU working group “Lecturingqualifications and Innovative Teaching Methods”, die onder andere een MOOC heeft gemaakt voor het professionaliseren van de HO scheikunde docenten die practica geven. Voor meer informatie over de working group zie: http://ectn.eu/work-groups/lecturing-qualifications-and-innovative-teaching-methods/

Lesson Study – Karin Smit (UU)
Lesson Study is een praktijkgerichte manier van professionaliseren, waarbij een team van docenten samen een les ontwerpt, uitvoert, op systematische wijze bekijkt –meestal door leerlingen te observeren- en evalueert. Op basis van de evaluatie wordt de les bijgesteld en opnieuw uitgevoerd. In deze workshop maken we kennis met Lesson Study, stellen we ons zelf de vraag of dit ook een geschikte vorm van professionaliseren is voor opleiders van docenten in het HO, en zo ja, hoe? Zie ook de handout of lees het artikel in OvO.

Interdisciplinair werken in het HO – Liesbeth van de Grint (UU)
Grote maatschappelijke, urgente en complexe vraagstukken vragen om een interdisciplinaire aanpak. ‘Alleen door expertise vanuit verschillende richtingen te combineren, kunnen we sleutelproblemen identificeren en antwoorden bieden voor de vragen van vandaag, en die van morgen’, aldus de Universiteit Utrecht. Liesbeth van de Grint begeleidt en ondersteunt interdisciplinaire projecten in het HO, met name op de UU, en geeft je in deze workshop een inkijk in projecten en werkwijze.

Q&A met Vincent Crone, Senior Fellow aan de UU.
Het Senior Fellow Programma is door de Universiteit Utrecht ontwikkeld om het onderwijskundige leiderschap te versterken. Senior fellows krijgen tijd en ruimte om een voortrekkersrol te spelen in de verbetering van het academisch onderwijs. Vincent Crone is een van die senior fellows. Naast het project gaat deze sessie ook over wat voortrekkers in faculteiten aan onderwijskundigen van universitaire centra kunnen hebben. Zie ook: https://www.uu.nl/onderwijs/centre-for-academic-teaching-0/vincent-crone-senior-fellow

Utrecht Roadmap for Educational Innovation and Scholarship – Lindy Wijsman (UU)
Voor universitair docenten die werken aan een onderwijsinnovatie of een vraag hebben over onderwijs in hun eigen onderwijspraktijk, is het uiterst waardevol om dit op een systematische manier aan te pakken. Onderzoek doen naar de eigen onderwijspraktijk kan heel anders zijn dan onderzoek dat men gewend is te doen binnen de eigen discipline en is niet altijd gemakkelijk. De nieuw ontwikkelde Utrecht Roadmap for Educational Innovation and Scholarship maakt dat een stuk eenvoudiger en leuker en levert veel op.

Het creëren van communities of practices: Hoe doen we dat zelf eigenlijk? – Maarten van Kooij & Lianne Loosveld Maastricht University
Wenger (1998) definieert een Community of Practice (CoP) als een groep van mensen die informeel gebonden zijn aan gedeelde praktijken met betrekking tot een reeks problemen. Het behoren tot een CoP stimuleert leden om nieuwe kennis, begrip en vaardigheden op te bouwen. Richtlijnen en voorbeelden van implementatie van succesvolle CoP’s zijn echter schaars (Steinert etal., 2016). Tijdens deze workshop hebben we nagedacht over hoe we een CoP kunnen opzetten. De slides zijn hier te downloaden en de resultaten zijn hieronder te bekijken.

Afsluiting

De dag werd nog even kort afgesloten met een korte reflectie. Dit werd gedaan met een mentimeter poll. De resultaten zijn hier te downloaden. Tot slot zijn we de neutrale borrel in gegaan en hebben teruggekeken op een succesvolle editie van de EHON SOP 1-daagse.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Meer lezen