Werk maken van Kritisch Denken in het hbo

Studiedag Vereniging Hogescholen 16 november 2017

“De toekomstige professionals zijn kritisch, ondernemend, onderzoekend en hebben een internationale oriëntatie. Zij beschikken bovenal over een moreel kompas om in een complexe samenleving overeind te blijven en verantwoordelijkheid te dragen. Ze zijn wendbaar en weerbaar.” Uit: Strategische visie #hbo 2025 Wendbaar en weerbaar (Vereniging Hogescholen)
Deze visie van de Vereniging Hogescholen betekent dat er naast vakspecifieke kennis en vaardigheden aandacht moet zijn voor 21e-eeuwse vaardigheden, waaronder kritisch denken. Kritisch denken impliceert een weloverwogen, verantwoorde en doelgerichte benadering van professionele vraagstukken. Denk aan het onbevooroordeeld redeneren om de juiste diagnose in de gezondheidszorg te stellen, een adequaat juridisch of financieel advies te geven, drogredenen in communicatiecampagnes te doorzien of het kunnen onderbouwen van een claim. Kritisch denken helpt ook om bewust en doordacht standpunten over maatschappelijke issues in te nemen en bovendien om beter (diepgaand) te leren.
Kennis en kunde
Daarom hechten de meeste hogescholen in hun visie en ambitie-documenten veel waarde aan kritisch denken, maar het blijkt lastig om kritisch denken een gepaste plek te geven in het onderwijs. De aanname lijkt dikwijls te zijn dat kritisch denken zich spontaan ontwikkelt door een onderdompeling in kennis: niets is echter minder waar. Het vergt expliciete instructie, oefening en inbedding in de curricula, bijvoorbeeld in vakken, projecten bij trainingen onderzoeksvaardigheden, informatievaardigheden en media-wijsheid. Dat vereist lef maar ook kennis en kunde van de mensen die het moeten doen of mogelijk maken: het management, de onderwijskundigen en docenten in het hbo!
Studiedag
Het wordt dus tijd om echt werk te maken van kritisch leren denken. Daarom organiseert de Vereniging Hogescholen een studiedag over kritisch denken. Een dag bedoeld om medewerkers van hogescholen te inspireren over dit belangrijke thema en om interessante initiatieven op dit terrein met elkaar te delen. Tevens vormt de dag een aftrap voor een hogescholenbreed platform waar kennis en kunde over kritisch denken worden samengebracht om kritisch denken te integreren in de curricula en als een rode draad door de opleidingen te weven.
Programma
De studiedag zal na een inleiding van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, inhoudelijk starten met een lezing van Menno de Bree (filosoof, docent, publicist). Na de lezing kunt u aan diverse workshops deelnemen. U kunt kiezen uit workshops over verschillende aspecten van kritisch denken in het onderwijs: professionaliseren van docenten, didactiek, beroepsdomeinen, assessments, onderzoek, bildung, verankering in curricula en ethiek.

9.30 uur Ontvangst
10.00 – 10.05 uur Welkom door Huug de Deugd
10.05 – 10.25 uur Bijdrage Thom de Graaf
10.25 – 11.15 uur Bijdrage Menno de Bree
11.15 – 11.45 uur Pauze
11.45 – 12.45 uur Workshopronde 1
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 14.45 uur Workshopronde 2
14.45 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 15.35 uur Nienke Meijer
15.35 – 16.05 uur Peter Verkoeijen
16.05 uur Netwerkborrel

 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie
U kunt zich hier aanmelden.  Heeft u nog vragen?  Stuur dan een e-mail naar het Congresbureau van de Vereniging Hogescholen.
Deelnamekosten
De kosten voor deelname aan de studiedag bedragen € 290,= incl. btw.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Plaats een reactie

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Meer lezen