Geschiedenis SOP bijeenkomsten sinds 1973

Geschiedenis SOP bijeenkomsten sinds 1973

We hebben in het archief lopen graven en een overzicht gemaakt van alle SOP bijeenkomsten sinds 1973. Dit is het overzicht dat we hebben kunnen maken. Mochten er nog gegevens missen, dan kun je contact opnemen en dan zullen wij deze tabel aanvullen.

DatumLocatieHoofdthema’s en bestuur
23-08-1973OnbekendOprichting
25-08-1976OnbekendNaamsverandering Studiegroep Docententraining(?)
Voorzitter: Erik Smuling (of ergens 1977)
1981 t/m 1985OnbekendVoorzitter: Louk Wolters
1985 tot 1989OnbekendVoorzitter: Piet Knippenberg (RUG)
1989OnbekendVoorzitter: Dick Out (?)
27-02-1991VSNU UtrechtBlokkades en creativiteit
Oktober 91VSNU UtrechtMarketing
25-02-1992EnschedeNLP
Creatief denken en onderwijsscholing
2 april (of mei 92?)VSNU UtrechtInternationalisering
Demonstreren
Maatcursussen
01-11-1992OnbekendSchriftelijk studiemateriaal
Studietaken
06-04-1993VSNU UtrechtCommunicatievaardigheden
Theatervaardigheden
Kwaliteitszorg
Naamsverandering SOP(?)
01-11-1993OnbekendOrde houden
Begeleiden van werkgroepen
Roos van Leary
25-04-1994VSNU UtrechtCognitief structureren van ervaringen
Gevoel in trainingen
Harry van de Wouw neemt voor de eerste keer deel.
30-11-1994VSNU UtrechtInventarisatie opleidingstrajecten UD’s
Begeleidingsvaardigheden
Voorbereiding 2-daagse
15-05-1995Universiteit Utrecht,
Academiegebouw
Studeerbaarheid
Onderwijs maken
Studietaken en leerprocessen studenten
2-11-1995 en 3-11-1995Wageningen, AMEVBasiscursus in historisch perspectief
Favoriete werkvormen
Kijk op hoger leren
Recente veranderingen
BKO
03-05-1996VSNU UtrechtOpleidingstraject UD’s
Erkenning van elkaars opleidingen
Mentoraat
The floor is yours (video over hoorcolleges)
Critical incidents in tutor groups (video over tutorgroepen)
05-11-1996VSNU UtrechtTraining van mentoren
Procesbegeleiding
26-05-1997VSNU UtrechtToetsen van attitudes en vaardigheden
Teach what you preach
Harry van de Wouw wordt lid van het bestuur (kerngroep)
03-11-1997VSNU UtrechtProcesgerichte interventies in tutorgroepen
11-05-1998VSNU UtrechtJe eigen rol in onderwijsvernieuwing
16-11-1998VSNU UtrechtBeoordeling van docenten
Voorzitter: Geertje Wijnen
18-05-1999VSNU UtrechtMaterialenmarkt basiscursus
Uitvoering basiscursus
18-11-1999VSNU UtrechtICT in het onderwijs
18-05-2000VSNU UtrechtCoachen op de werkplek
16-11-2000 en 17-11-2000Doorn, SBI Zonheuvel.Wat maakt onderwijs academisch?
Zelfgestuurd leren
Competentiegerichte leeromgevingen
Toetsen van competenties in trainingen
Onderwijsinnovatiestrategieën
31-05-2001VSNU UtrechtOpeningen
Afsluitingen
08-11-2001VSNU UtrechtMeer dan 25 jaar SOP!
Projectonderwijs
Video tutorrollen
Training tutoren projectonderwijs
16-05-2002Door onduidelijke omstandigheden niet doorgegaan
Voorzitters per 26-4: Carla Laan en Dhyan Peeters
25/11/2002 en 26/11/2002Elspeet, Mennorode.Cases in trainingen
Certificeren en programmering van HBO-cursussen voor didactische bevoegdheid
Educause 2002
Digit@le Did@ctiek en Tr@in the Tr@iner
15-05-2003UvA Kohnstammhuis,Rapportage Taskforce OPPB
Coach de coaches
20-11-2003Hogeschool van AmsterdamTaskforce DOCES
Portfolio voor studenten
Mediating
13-05-2004VSNU UtrechtEngelstalig onderwijs
Effectief communiceren in internationaal onderwijs
29-11-2004 en 30/11/2004WoudschotenInwerktrajecten
Wederzijdse erkenning
26-05-2005Universiteit Utrecht,
Academiegebouw
Kijkje in de keuken: gebruik van onderwijsfuncties in basiscursus
Aanleren psychomotorische vaardigheden
21-11-2005Universiteit Utrecht,
Academiegebouw
Gebruik van rollenspellen
15-05-2006TU EindhovenCompetenties docententrainers
Kijkje in de keuken TU/e
16-11-2006 en 17/11/2006Driebergen Bergse BossenBelbin teamrollen
Talentenspel
Hoe maak je academici creatiever
Interventiekaart coachen
Nieuwe werknemers in een organisatie
Theatervaardigheden
Internationalisering
Werkvormen voor Chinese studenten
24-05-2007Erasmus MC, Rotterdam,
Trainingscentrum
Hoe word je UD: een internationaal perspectief
Docent scholen in geven van feedback
Bezoek skills labs
Begeleiden jonge docent
Feedbackzakboekje voor docenten binnen competentiegericht onderwijs
Voorzitter: Dhyan Peeters. (Carla Laan stopt).
08-11-2007Universiteit TwenteICT gebruik in trainingen: workshops terugkoppelen en toetsen
Competentie Inventarisatie Instrument
Open Space
8-5-2008 en 09/05/2008Van der Valk CongrescentrumBKO-handboek
AIO’s opleiden voor onderwijs
Liefde voor Leren
Activerende werkvormen voor kritisch denken en complexe vaardigheden
Wereldcafé
Ontwikkelingen binnen het BKO-traject
Higher Education Academy
Kritisch denken over academische vorming
27-11-2008Universiteit Maastricht,
Co Greepzaal
BKO aan de UM
Indicatoren voor een succesvol BKO-traject
Hoe wordt omgegaan met digitale ondersteuning van BKO-deelnemers?
BKO en ICT
CRWO en de plek van SOP daar binnen
GKO
14-5-2009 en 15-5-2009Amersfoort,
Campanile Hotel.
BKO reglement en criteria portfolio
3TU’s extra kwaliteitsborging
Gezamenlijke BKO-initiatieven
Tussentoetsen en rendement
Internationale competenties
Effecten van onderwijskundige professionalisering op de onderwijspraktijk (promotienderzoek Ann Stess)
19-11-2009RU Nijmegen, IOWO.SKO/UKO ontwikkelingen
Academie Jaarprijs voor Cosmic Sensation
Rondleiding magnetenlaboratorium
Ontwikkelingen SOP-community
20-5-2010 en 21-5-2010Amersfoort,
Campanile Hotel
BKO: implementatie en personeelsbeleid, nationale en internationale equivalenten, coaches, beoordeling, erkenning door UMCs.
SKO-modellen
Internationalisering van het onderwijs: culturele didactiek en training van docenten
E-learning
SOP en EHON
Games in het onderwijs
Designing Significant Learning: Fink
Basic Teaching Qualification/University Teaching Qualification?
Competentieprofiel trainers
04-11-2010TU DelftFlowers: interculturele projecten
Open courseware: Grassroots, Epigeum
SURF-project weblectures
Kennisnetwerk Ontwerpdidactiek
Docentkwaliteit op de kaart
Opzet onderwijcentra
Rondleiding interactieve onderwijsruimtes Bouwkunde
26-5-2011 en 27-5-2011RU GroningenThema: Innovatie met- en zonder stekker
Evaluatie Ning-site SOP
Rol onderwijsadviseur bij innovatieprojecten
Meer kwaliteit in kortere tijd met minder capaciteit
SMS voting
ZoEp & Powervideo
Toolbox SURF-project
ICT in docentprofessionalisering
Gemeten effectiviteit van trainingen
SoFoKleS: externe kwaliteitszorg
UG Honourscollege / De excellente docent
BKO: vrijstellingen, certificering trainers
Academische vaardigheden: studentenrechtbank
01-12-2011Hogeschool van Amsterdam,
Rivierstaete.
Werkvormen voor hoogbegaafde studenten
Toetsen: verleden, heden en toekomst
Stand van zaken competentieprofiel trainers
Trainer/docent: hoe houden we stem en expressie levendig (workshop Quirine Melssen)
21 E-dingen
21-6-2012 en 22-6-2012Leiden, ICLON.SKO
Drijftuinspel
Wandeling Leiden
Rondleiding
Wikiwijs
Blended BKO
Groepsprocessen
Effectmeting professionalisering
Adviseurs aan de bak
Bestuur: Marjan Bassie (lid), Jaap Mulder (voorzitter) en Harry van de Wouw (secretaris)
29-11-2012Wageningen University & ResearchOnline peer feedback bij docentprofessionalisering
Wat bied ik mijn student? Kijken door een studentenbril.
Competentieprofielen trainers
Beoordelen van portfolio’s
6-6-2013 en 07/06/2013Universiteit Maastricht,
School of Business and Economics,
Thema: Energizers
Transfer leren naar de werkplek
Zelfsturing door trainers
3 parallel workshops: PGO, E-merge, anekdotes
Stemtraining
Self-efficacy
Didactische competenties van studenten
SKO
3 parallel sessies: portfoliobeoordeling, wetenschappelijke schrijflijn, internationalisering
Certificering trainers

Klik hier om naar het verslag te gaan
08-11-2013Tilburg UniversityBabylab
Dialoogcolleges
Permanente Educatie
EDUsim-NL
Dilemma’s bij scriptiebeoordeling
Transfer of learning: the Battle
5-6-2014 en 06/06/2014RU NijmegenGaming Edusim
Verbinden en delen van Kennis en ervaring in docentprofessionalisering
Blended en online BKO modules
Begeleiden en beoordelen BKO portfolio’s
Van praten over naar luisteren naar
Mentoraat
Naar een sociale leeromgeving
Samenwerkend leren in een project
Rondleiding Dondersinstituut

Klik hier om naar het verslag te gaan
26-11-2014TU EindhovenDocentprofessionalisering ingebed in Professional Development
Feedback tools
BKO vrijstellingen
DVD tutortraining
Onderwijsinnovaties
Rubrics
11-6-2015 en 12-6-2015UvA, VU& HvA, Rivierstaete.Thema: Oogsten, ijken en vooruitkijken (40 jaar SOP)
Terugblik op 40 jaar docentprofessionalisering
Kern van docentprofessionalisering
Hoe blijf je vitaal in je werk?
Excursie ateliers Rijksmuseum
Toekomst docentprofessionalisering
Actief worden
Teamleren: leven na de BKO
Professionele ontwikkeling in teams
Toekomstsensitieve docentprofessionalisering
Debat: docent van de toekomst

Klik hier om naar het verslag te gaan
19-11-2015UtrechtOnderwijsadvies & Training Utrecht
Aan tafel bij juniordocenten
Docent van de toekomst: culturele sensitiviteit
Activeren de kennisclips?
Is vakdidactiek hoger onderwijs nodig?
SKO: waar staan we nu?
2-6-2016 en 03/06/2016TU DelftThema: Show, don’t tell
Nourish your brain, feed your peers
Lunch lectures
Time to investigate
Workshops ‘show, don’t tell’
Time to explore: excursie Dreamhal
17-11-2016OU HeerlenThema: Mythen, middelen en mogelijkheden
Broodjes aap
Werken met virtuele klas
Inrichten Masterclass
On the job professionalisering bij onderwijs ontwerpen met ICT
In multidisciplinaire teams werken aan innovaties in onderwijs
Mogelijkheden onderwijsontwerp
Ervaren van trainingstools
Marjan Bassie stopt als lid bestuur kerngroep
29-6-2017 en 30-6-2017Den Haag,
Living Lab (UL) en ISS (EUR).
Thema: Diversiteit en inclusiviteit in het HO
Reflectie-instrument inclusief onderwijs
Academic cultural differences
Diversiteitssensitief onderwijs: curriculumscans en docenttrainingen
ISS onderwijs aan een diverse studentpopulatie
SKO traject en diversiteit op verschillende niveaus
Het internationale aspect van diversiteit @TU/e
Inclusief en toegankelijk onderwijs voor studenten met een functiebeperking
Carpe diem sessie
31-10-2017Universiteit TwenteThema: Student Driven Learning in Twente
SDL vanuit docentperspectief
Students as partners
Rondleiding Design Lab
PBL in Maastricht
SKO op UT
Taste of Teaching
Projectonderwijs op UT

Klik hier om naar het verslag te gaan
21-6-2018 en 22-6-2018RU GroningenThema: Assessment for learning
Visie op onderwijs en toetsing van Letteren RUG
Opdrachten als toetsvorm en feedback
Constructieve feedback en het beoordelen van schrijfopdrachten.
Digitaal toetsen
MOOC assessment in Higher Education en de mogelijkheden van blended toets-trainingssessies
Actief leren met Perusall
‘Rondje RUG’ en universiteitsmuseum
Peer feedback d.m.v. comparatief beoordelen
Kwaliteitsvolle toetsing
Bestuur, toegevoegd als leden zijn: Marike Poldervaart en Daan Romein
15-11-2018Wageningen University & ResearchThema: Docentprofessionalisering d.m.v. werkplekleren
Diverse WUR-specials: Writing Lab, WeConnect, LabBuddy, Academic Consultance Training
Lifelong learning
Peer college observatie
Werkplekleren op afstand

Klik hier om naar het verslag te gaan
20-6-2019 en 21-6-2019Hasselt UniversiteitThema: Hoe houden we docenten na het behalen van hun BKO nog aan het leren?
Open educational practices
Systematic innovation in education
Docent(her)ontwikkelteams voor actief onderwijs
Onderwijscommunities en professionalisering
Lerende onderwijsgemeenschap
Bestuur: Marike Poldervaart (lid), Daan Romein (voorzitter), Jaap Mulder (lid) en Harry van de Wouw (secretaris),

Klik hier om naar het verslag te gaan
20-11-2019Utrecht, Science Park UithofThema: De eigen professionalisering
Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT
Eigen professionalisering in een internationale samenwerking gericht op HO vakdidactiek
EHON Lesson study
Interdisciplinair werken in het HO
Q&A met teaching fellow UU
Utrecht roadmap for educational innovation and scholarship
Het creeren van communities of practice

Klik hier om naar het verslag te gaan
11-06-2020 Online SO(O)P OchtendIn verband met de coronacrisis is de SOP 2-daagse helaas niet doorgegaan. In plaats daarvan is er een ochtend georganiseerd via blackboard collaborate.

Klik hier om naar het verslag te gaan
12-11-2020Online SO(O)P OchtendDeze SOP is ook online gehouden. Het corona virus is nog steeds onder ons. Deze SOP bijeenkomst had 2 workshops en 4 discussies.
De workshops: De toekomst van docentprofessionalisering;Hybride onderwijs.
De discussies: Ervaringen met proctoring/digitaal toetsen; International classroom; Online docentprofessionalisering; Grote groepen studenten in online synchrone colleges activeren.

Klik hier om naar het verslag te gaan
10-7-2021 en 11-7-2021Maastricht Online SOP 2 daagseThema: Professionele identiteit van docenten
Met bijdragen van onder andere: Rianne Letschert, Rector Magnificus van de UM, Manon Kluijtmans (UU), Vice-rector for teaching and learning, Natasa Brouwer (UvA), Lianne Loosveld (Maastricht University), Inken Gast (Maastricht University) en Wendy Nuis (Maastricht University).

Klik hier om naar het verslag te gaan

27-01-2022Online SO(O)P-Ochtend VUThema: Inclusief onderwijs

Klik hier om naar het verslag te gaan
16-06-2022 en 17-06-2022Tilburg UniversityThema: Onderwijsvernieuwing; op naar de toekomst!

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Meer lezen