Nieuwe ronde EHON-Ontwikkel- en certificeringstraject voor ervaren docentenopleiders in het hoger onderwijs

UITWISSELING          REFLECTIE          VERDIEPING          CERTIFICERING

Op 9 oktober 2020 start een nieuwe ronde van het EHON-ontwikkel- en certificeringstraject voor docentenopleiders in het Hoger Onderwijs met:

 • Uitgebreide uitwisseling met collega’s in het veld ter verdieping en reflectie
 • Inhoudelijke verdieping op een zelfgekozen onderwerp
 • Een toets- en certificeringsprocedure; landelijk erkent portfolioassessment op het EHON-competentieprofiel docentopleider.

Intakegesprekken vinden plaats in de week van 23 juni 2020.
Aanmelden kan tot 5 juni 2020 via info@ehon.nl.

Wat is het doel van het traject?

Het traject is bedoeld om:

 1. d.m.v. intervisie, coaching en portfolio(feedback), te reflecteren op je ontwikkeling en competenties als docentenopleider;
 2. d.m.v. bijeenkomsten met kennisdeling, je eigen kennis en vaardigheden te vergroten en zo ook jouw afdeling te versterken;
 3. d.m.v. een gerichte activiteit, een verdiepende slag te maken op een zelf gekozen onderwerp;
 4. d.m.v. portfolioassessment, een landelijk erkende certificering tot docentopleider te behalen.

Wat zijn de competenties?

Het certificeringstraject is gebaseerd op het competentieprofiel docentopleider EHON, bestaande uit 6 competenties:

 1. Eigen professionaliteit, reflectie op eigen rol, positie en ontwikkeling
 2. Trajecten (her)ontwerpen
 3. Uitvoeren van onderwijs en coachen van individuele docenten en groepen docenten
 4. Toetsen en bijdragen aan docent-competentieontwikkeling
 5. Evalueren (kwaliteitszorg) van trainingen
 6. Functioneren in de organisatie

Dit profiel is opgesteld door een werkgroep uit de Studiegroep Onderwijskundige Professionalsering (SOP) van EHON. Het complete competentieprofiel met indicatoren en criteria is hieronder te vinden:

Let op: Deelnemers dienen bij aanvang reeds te beschikken over relevante ervaring zoals beschreven in dit competentie profiel of binnen de duur van het traject deze ervaring op te kunnen doen voor een enkel competentieprofiel onderdeel.

Voor wie?

Het traject is gericht op ervaren docentenopleiders die

 • al bij aanvang* in staat zijn de 6 competenties onder verschillende condities tot z’n recht te laten komen,
 • tenminste 2 jaar werkzaam zijn als docentenopleider
 • zijn ingezet in verschillende soorten trajecten/ trainingen en/of programma’s
 • en behoefte hebben aan (tijd voor) verdieping, uitwisseling, reflectie en certificering.

*Indien een deelnemer nog niet bij aanvang, maar wel gedurende het certificeringstraject aan de 6 competenties kan voldoen, wordt deelname bepaald in overleg met de begeleiders op basis van het intakegesprek.

Er kunnen maximaal 12 deelnemers meedoen. Daarna komen de belangstellenden op een wachtlijst.

Wat is de opzet?

Het traject is opgezet als een ontwikkeltraject met certificering op de 6 competenties met voldoende tijd voor reflectie en een inhoudelijke verdieping. Het traject bestaat uit een intakegesprek, vijf begeleide bijeenkomsten, een aantal onbegeleide intervisiebijeenkomsten van de deelnemers en een individueel coachgesprek. Het traject wordt afgesloten met een portfolio, waarin de deelnemer de competenties onderbouwt met eigen voorbeelden, ervaringen en reflectie. Uiteindelijk leidt dit, na een toetsing, tot het EHON-certificaat voor docentenopleider in het hoger onderwijs. Het traject duurt ongeveer een jaar.

Tijdens het intakegesprek worden de instroomeisen, motivatie en persoonlijke verdiepingsbehoefte besproken.
Tijdens de bijeenkomsten vinden verdieping, feedback en kennisdeling plaats. De agenda van de bijeenkomsten wordt medebepaald door de ervaring en de vragen van de deelnemers. Daardoor is flexibiliteit en de aansluiting met de dagelijkse praktijk mogelijk. Door deze opzet wordt ook recht gedaan aan de diversiteit van het werkveld én de opleidingsactiviteiten van de verschillende instellingen.
Tussen de bijeenkomsten werken deelnemers aan het eigen portfolio en een gerichte activiteiten ter verdieping op maat. In dit traject is het bij uitstek mogelijk te leren van collega’s die bij andere instellingen werkzaam zijn. Deelnemers versterken elkaar (tussentijds) door uitwisseling, intervisie en feedback op elkaars portfolio.
Door het portfolio, het beschrijven van voorbeelden uit de eigen praktijk en het expliciteren van gemaakte keuzes, onderbouwt de deelnemers dat hij/zij over de competenties van docentopleider beschikt. Het portfolio wordt na afloop van het traject beoordeeld door onafhankelijke, ervaren beoordelaars.

De begeleiding is in handen van zeer ervaren collega’s die zelf hebben gewerkt aan een eigen portfolio en deelnemers kunnen begeleiden in zowel persoonlijke ontwikkeling als inhoudelijke verdieping. Om de instroomeisen, wederzijdse verwachtingen en persoonlijke behoeften goed af te stemmen is er voorafgaand aan het traject een (telefonische) intake met een van de begeleiders.

Hoe doe je mee?

Omdat de EHON-registratie een kostendekkende activiteit is zal er een vergoeding van €1250,- per deelnemer worden gevraagd. Geïnteresseerde deelnemers kunnen voor meer informatie of opgave mailen naar: info@ehon.nl. Bij opgave zal een aanmeldingsbevestiging en intakeformulier worden toegestuurd.

Intakegesprekken (1 uur) vinden in overleg plaats, via Skype op:

 • dinsdag 23 juni 2020
 • vrijdag 26 juni 2020
 • Berichtgeving toelating: uiterlijk 2 juli 2020

De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, op vrijdagen van 13:00-16:30 uur (inloop vanaf 12:30). Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is vereist. Reserveer daarom alvast de volgende data:

 • 1ste (start)bijeenkomst: vrijdag 9 oktober 2020
 • 2de bijeenkomst: vrijdag 6 november 2020
 • 3de bijeenkomst: vrijdag 11 december 2020
 • 4de bijeenkomst: vrijdag 5 februari 2021
 • 5de (slot)bijeenkomst: vrijdag 12 maart 2021
 • portfolio deadline: 9 april 2021
 • portfolio assessment: mei 2021

Meer info en opgeven

Mocht je meer informatie willen, stuur dan een email naar info@ehon.nl. Je kunt je ook via dat e-mailadres opgeven, of druk op de onderstaande knop.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Meer lezen